Startsida Organisationsplan Medlemmar Aktiviteter Galleri Kontakt

 

Styrelsen för
Föreningen Majnabbe


Styrelsen har det ekonomiska ansvaret för Galleri Majnabbe.
Väljs vare år på årsmötet.
Alla medlemmar i Göteborgs Konstnärsklubb är också medlemmar i Föreningen Majnabbe.
Bidrag för verksamheten söks av klubben.
Styrelsens uppdrag är att ordna utställningar i galleriet. De samlas för genomgång av inkomna ansökningar och beslutar om vilka som får ställa ut.
Styrelsen ansvarar för en anställd gallerivärd som sköter kontakterna med konstnärerna, vaktar galleriet, sköter ekonomin och underhållet av utställningsytorna.

 

 

Styrelseledamöter 2017

Lars-Eje Larsson ordf.
Anette Krantz
Ulla Kollind
Arne Boughardt
Agneta Ernström
Lasse Söderholm
Gunnar Binder, ständig sekreterare
Jan Dahlqvist, hemsida, vernissagekort

Gallerivärd

 

Gunnar Binder

Stadgar för Föreningen Majnabbe (pdf)

Till Galleri Majnabbes hemsida